Week 47

Za. 25-11-2017
Munesco Italië, enkele lln uit bb HV
Zo. 26-11-2017
Munesco Italië, enkele lln uit bb HV

Week 48

Ma. 27-11-2017
Munesco Italië, enkele lln uit bb HV
Start periode 2
Interne MR vergadering
Uitwisseling Barcelona 4Hsptl en 4Vsptl
Di. 28-11-2017
Munesco Italië, enkele lln uit bb HV
Uitwisseling Barcelona 4Hsptl en 4Vsptl
Wo. 29-11-2017
19:30 - 21:30 Ouderraadvergadering
Uitwisseling Barcelona 4Hsptl en 4Vsptl
Do. 30-11-2017
08:30 - 15:10 Arti Farti Day at the Museum lj1 (indeling volgt)
Uitwisseling Barcelona 4Hsptl en 4Vsptl
Vr. 01-12-2017
13:00 Start opgeven rekentoets periode 1, examenklassen
13:00 Start opgeven herkansing, lln met PTA
13:00 Deadline wegwerken van het cijfer 1.1
Uitwisseling Barcelona 4Hsptl en 4Vsptl

Week 49

Ma. 04-12-2017
13:00 Deadline opgeven rekentoets periode 1 door examenleerlingen
13:00 Deadline opgeven herkansing toetsperiode 1 door lln met PTA
16:00 Deadline inleveren sectorwerkstuk 4M
19:30 Voorstelling Philleas Fogg M1b + helft M1c
17:00 Voorstelling Philleas Fogg M1a + helft M1c
Di. 05-12-2017
Publicatie rooster herkansen lln met PTA
13:30 - 15:10 Sinterklaasviering leerjaar 1
Wo. 06-12-2017
08:30 - 15:10 Verkort rooster (50 min. t/m 7e uur)
17:00 Voorstelling Philleas Fogg, HV1b + helft HV1a
19:30 Voorstelling Philleas Fogg H1b + helft HV1a
Do. 07-12-2017
08:30 - 15:10 Verkort rooster (50 min. t/m 7e uur)
19:30 Voorstelling Philleas Fogg V1a + helft V1b
17:00 Voorstelling Philleas Fogg H1a + helft V1b
Vr. 08-12-2017
Paarse Vrijdag
13:30 Herkansen toetsperiode 1 voor lln met PTA
08:30 - 13:00 Verkort rooster (50 min. t/m 5e uur)
Bezoek Europees Jeugdparlement (A-gebouw)
Instructies inschrijven ouderspreekavond worden verstuurd door de administratie
Za. 09-12-2017
Bezoek Europees Jeugdparlement (A-gebouw)
Zo. 10-12-2017
Bezoek Europees Jeugdparlement (A-gebouw)

Week 50

Ma. 11-12-2017
Uitnodiging om aan te melden voor ouderspreekavond wordt verstuurd
Uitdelen rapporten
Di. 12-12-2017
Uitdelen rapporten
Do. 14-12-2017
17:00 Deadline inschrijven ouderspreekavond (10-minuten gesprekken)
19:00 - 21:00 Presentatie sectorwerkstuk 4M
Vr. 15-12-2017
16:00 Publicatie rooster ouderspreekavond

Week 51

Ma. 18-12-2017
08:30 - 15:10 Profielkeuze Kickstart 3H/V
Di. 19-12-2017
08:30 - 15:10 Verkort rooster (50 min. t/m 7e uur)
15:30 - 21:00 Ouderavond (10-minuten gesprekken)
08:30 - 15:10 Profielkeuze Kickstart 3H/V
Wo. 20-12-2017
13:30 - 16:00 Voorlichting nieuwe vakken 3H en 3V
Do. 21-12-2017
08:30 - 11:30 Nulmeting Nederlands 5H, 6V
Vr. 22-12-2017
11:20 - 13:00 Kerstactiviteiten
16:00 Deadline inleveren definitief PWS 5H en 6V

Week 52

Ma. 25-12-2017
Kerstvakantie
Di. 26-12-2017
Kerstvakantie
Wo. 27-12-2017
Kerstvakantie
Do. 28-12-2017
Kerstvakantie
Vr. 29-12-2017
Kerstvakantie

Week 01

Ma. 01-01-2018
Kerstvakantie
Di. 02-01-2018
Kerstvakantie
Wo. 03-01-2018
Kerstvakantie
Do. 04-01-2018
Kerstvakantie
Vr. 05-01-2018
Kerstvakantie

Week 02

Di. 09-01-2018
Rekentoets (afnameperiode 1) examenklassen
Wo. 10-01-2018
Rekentoets (afnameperiode 1) examenklassen
Do. 11-01-2018
Bezoek Huis van de Techniek 3H
Rekentoets (afnameperiode 1) examenklassen
Audities Berlage's got talent?
Vr. 12-01-2018
Rekentoets (afnameperiode 1) examenklassen

Week 03

Di. 16-01-2018
19:00 - 21:00 Presentatie PWS 5H, 6V
Wo. 17-01-2018
19:00 - 20:30 Extra ouderavond 5H/6V, alleen voor uitgenodigde ouders/verzorgers/leerlingen
Do. 18-01-2018
08:30 - 13:00 Verkort rooster (50 min. t/m 5e uur)
17:00 - 21:00 Open avond
Vr. 19-01-2018
08:30 Rekentoets (afnameperiode 1) inhaalmoment examenklassen
Leerlingen lesvrij, mits geen rekenexamen en/of inhaaltoetsen
16:00 Inleveren definitief cijfer PWS 5H, 6V
Inhaalmoment voor gemiste toetsen
Za. 20-01-2018
10:00 - 13:00 Open dag

Week 04

Ma. 22-01-2018
SE-week 2 (mondelingen, luistertoetsen, PO's, schriftelijke SE's) examenklassen
MR vergadering met schoolleiding
Di. 23-01-2018
SE-week 2 (mondelingen, luistertoetsen, PO's, schriftelijke SE's) examenklassen
Wo. 24-01-2018
SE-week 2 (mondelingen, luistertoetsen, PO's, schriftelijke SE's) examenklassen
Do. 25-01-2018
SE-week 2 (mondelingen, luistertoetsen, PO's, schriftelijke SE's) examenklassen
Vr. 26-01-2018
SE-week 2 (mondelingen, luistertoetsen, PO's, schriftelijke SE's) examenklassen
Holocaust Memorial Day 3H

Week 05

Ma. 29-01-2018
Interne MR vergadering
Wo. 31-01-2018
19:30 - 21:30 Ouderraadvergadering
14:30 - 16:30 Open lesmiddag
Vr. 02-02-2018
Warme truiendag

Week 06

Wo. 07-02-2018
08:30 - 13:00 Go Flex installatietechniek voor leerlingen 2M techniek
Do. 08-02-2018
13:30 - 16:00 Live Art Appreciation (galerie/museum) 3V
Vr. 09-02-2018
19:30 - 22:00 Berlage's Got Talent?
14:30 - 16:30 Open lesmiddag

Week 07

Ma. 12-02-2018
Deze week profiel- en sectorkeuze 2M en lj3
Di. 13-02-2018
Deze week profiel- en sectorkeuze 2M en lj3
Ontruimingsoefening gebouw A
Wo. 14-02-2018
08:30 - 17:00 Excursie Den Haag 4M, 4V
Deze week profiel- en sectorkeuze 2M en lj3
Do. 15-02-2018
08:30 - 17:00 Excursie Den Haag 4H
Deze week profiel- en sectorkeuze 2M en lj3
Vr. 16-02-2018
Deadline profiel- en sectorkeuze 2M en lj3
Ontruimingsoefening gebouw B

Week 09

Ma. 26-02-2018
Voorjaarsvakantie
Di. 27-02-2018
Voorjaarsvakantie
Wo. 28-02-2018
Voorjaarsvakantie
Do. 01-03-2018
Voorjaarsvakantie
Vr. 02-03-2018
Voorjaarsvakantie

Week 10

Ma. 05-03-2018
Vandaag mogen geen toetsen worden afgenomen
18:00 - 23:00 Voorlichting 4strax N-profielen 4H en 4/5V
08:30 - 17:00 Leerlingen lesvrij, mits geen inhaaltoetsen
Inhaalmoment voor gemiste toetsen
Rooster tijdvak 3 gaat in
Di. 06-03-2018
Vandaag mogen geen toetsen worden afgenomen
Rekentoets (afnameperiode 2) examenklassen
Wo. 07-03-2018
Vandaag mogen geen toetsen worden afgenomen
18:00 - 23:00 Voorlichting 4strax M-profielen 4H en 4/5V
Rekentoets (afnameperiode 2) examenklassen
Do. 08-03-2018
Vandaag mogen geen toetsen worden afgenomen
Rekentoets (afnameperiode 2) examenklassen
Vr. 09-03-2018
Vandaag mogen geen toetsen worden afgenomen
Rekentoets (afnameperiode 2) examenklassen

Week 11

Ma. 12-03-2018
Toetsweek 2/SE-week 3
Di. 13-03-2018
Toetsweek 2/SE-week 3
Wo. 14-03-2018
Toetsweek 2/SE-week 3
Do. 15-03-2018
Toetsweek 2/SE-week 3
Dag van de Leerplicht
Vr. 16-03-2018
Toetsweek 2/SE-week 3

Week 12

Ma. 19-03-2018
Start periode 3
MR vergadering met schoolleiding
Wo. 21-03-2018
19:30 - 21:30 Ouderraadvergadering
Do. 22-03-2018
13:30 - 16:30 Excursie Paleis op de Dam 5Vkua (o.v.b.)
Vr. 23-03-2018
17:00 - 19:00 Eindexamenvoorstelling kunst 5Hkubv, 6Vkubv
19:30 - 22:00 Eindexamenvoorstelling muziek 5Hkumu, 6Vkumu
13:00 Start opgave herkansing toetsperiode 2 door lln met PTA

Week 13

Ma. 26-03-2018
16:00 Deadline opgave herkansing toetsperiode 2 voor lln met PTA
09:00 Deadline taalkeuze lj 1 en Engels-IB/Engels regulier 4V
Interne MR vergadering
Di. 27-03-2018
Publicatie rooster herkansen
08:30 - 13:00 Verkort rooster (50 min. t/m 5e uur)
13:00 Deadline inleveren toetsen bij de administratie
Wo. 28-03-2018
08:30 - 13:00 Verkort rooster (50 min. t/m 5e uur)
Do. 29-03-2018
08:30 - 13:00 Verkort rooster (50 min. t/m 5e uur)
13:30 Herkansingen toetsperiode 2
13:30 Herkansingen toetsperiode 2
Vr. 30-03-2018
Goede Vrijdag, geen les

Week 14

Ma. 02-04-2018
Tweede Paasdag
Di. 03-04-2018
Publicatie rooster reis- en activiteitenweek 2
Uitnodiging inschrijven ouderspreekavond wordt verstuurd
Rapporten, advies over sector/profielkeuze en taalkeuze worden uitgedeeld
Wo. 04-04-2018
Rapporten, advies over sector/profielkeuze en taalkeuze worden uitgedeeld
19:30 - 21:00 Ouderavond reizen lj1, 3V en 5V
19:30 - 21:00 Ouderavond examens voor examenklassen
20:00 - 20:30 Voorlichting gymnasium voor ouders lj 1
Do. 05-04-2018
17:00 Deadline inschrijven ouderspreekavond (10-minuten gesprekken)
Vr. 06-04-2018
16:00 Publicatie rooster ouderspreekavond

Week 15

Ma. 09-04-2018
Taaldorp leerjaar 2
14:20 Ondertekenen akkoordverklaringen cijfers 4M in A kantine
14:20 Ondertekenen akkoordverklaringen cijfers 5H in B kantine
15:10 Ondertekenen akkoordverklaringen cijfers 6V in B kantine
Di. 10-04-2018
08:30 - 12:30 Cambridge exams 3V
08:30 - 12:30 Cambridge re-exam 4V
Wo. 11-04-2018
08:30 - 15:10 Verkort rooster (50 min. t/m 7e uur)
08:30 - 11:00 Anglia examen 4M
09:00 Deadline definitieve profiel/sectorkeuze 2M en lj 3
15:30 - 21:00 Ouderavond (10-minuten gesprekken)
Do. 12-04-2018
08:30 - 15:00 Girlsday techniek lj 2
09:00 Deadline definitieve taalkeuze 1H/HV/V

Week 16

Ma. 16-04-2018
MR vergadering met schoolleiding

Week 17

Ma. 23-04-2018
Reis- en activiteitenweek 2
08:30 - 13:00 CPE Beeldend 4Mbte
Di. 24-04-2018
Reis- en activiteitenweek 2
08:30 - 13:00 CPE Beeldend 4Mbte
09:00 Start opgeven rekentoets periode 3, examenklassen
Wo. 25-04-2018
Reis- en activiteitenweek 2
08:30 - 13:00 CPE Beeldend 4Mbte
Do. 26-04-2018
Reis- en activiteitenweek 2
13:00 Deadline opgeven rekentoets periode 3 door examenleerlingen
Vr. 27-04-2018
Koningsdag, geen les

Week 18

Ma. 30-04-2018
Meivakantie
Di. 01-05-2018
Meivakantie
Wo. 02-05-2018
Meivakantie
Do. 03-05-2018
Meivakantie
Vr. 04-05-2018
Meivakantie

Week 19

Ma. 07-05-2018
13:30 IB Paper 1 6Ven-ib
Meivakantie
Di. 08-05-2018
09:30 IB Paper 2 6Ven-ib
Meivakantie
Wo. 09-05-2018
Meivakantie
Do. 10-05-2018
Meivakantie
Vr. 11-05-2018
Meivakantie

Week 20

Ma. 14-05-2018
Start Centraal Examen eerste tijdvak
Centraal Examen tijdvak 1
Vanaf vandaag: alle LO/PE lessen buiten
Interne MR vergadering
Rooster tijdvak 4 gaat in
Di. 15-05-2018
Centraal Examen tijdvak 1
Wo. 16-05-2018
Centraal Examen tijdvak 1
17:00 - 18:00 Bijeenkomst nieuwe brugklassers die Berlage niet op 1 hadden staan
Do. 17-05-2018
Centraal Examen tijdvak 1
Vr. 18-05-2018
Centraal Examen tijdvak 1

Week 21

Ma. 21-05-2018
Tweede Pinksterdag
Di. 22-05-2018
Centraal Examen tijdvak 1
Wo. 23-05-2018
Centraal Examen tijdvak 1
Do. 24-05-2018
Centraal Examen tijdvak 1
Vr. 25-05-2018
Centraal Examen tijdvak 1

Week 22

Ma. 28-05-2018
Centraal Examen tijdvak 1
Di. 29-05-2018
Centraal Examen tijdvak 1
Slotdag Centraal Examen tijdvak 1
Rekentoets voor 6V (i.v.m. kernvakregeling)
Wo. 30-05-2018
Rekentoets (afnameperiode 3) (voor-)examenklassen
Do. 31-05-2018
Rekentoets (afnameperiode 3) (voor-)examenklassen
Vr. 01-06-2018
Rekentoets (afnameperiode 3) (voor-)examenklassen

Week 23

Ma. 04-06-2018
MR vergadering met schoolleiding
Wo. 06-06-2018
19:30 - 21:30 Ouderraadvergadering

Week 24

Ma. 11-06-2018
Interne MR vergadering
Wo. 13-06-2018
08:00 Bekendmaking normering CE tijdvak 1
Do. 14-06-2018
13:00 Deadline opgeven herkansing Centraal Examen
09:00 - 17:00 Excursie Rotterdam 4Hkubv en 4Vkubv (o.v.b.)
Vr. 15-06-2018
Deadline inhalen 1.1

Week 25

Ma. 18-06-2018
Centraal Examen tijdvak 2
Di. 19-06-2018
Centraal Examen tijdvak 2
Wo. 20-06-2018
Centraal Examen tijdvak 2
Do. 21-06-2018
Centraal Examen tijdvak 2 (aangewezen vakken)

Week 26

Ma. 25-06-2018
Vandaag mogen geen toetsen worden afgenomen
Di. 26-06-2018
Vandaag mogen geen toetsen worden afgenomen
14:00 - 16:00 Kennismakingsdag voor geplaatste leerlingen leerjaar 1 2018-2019
Wo. 27-06-2018
Vandaag mogen geen toetsen worden afgenomen
Do. 28-06-2018
Vandaag mogen geen toetsen worden afgenomen
Vr. 29-06-2018
Vandaag mogen geen toetsen worden afgenomen
08:00 Bekendmaking normering CE tijdvak 2

Week 27

Ma. 02-07-2018
Toetsweek 3
Di. 03-07-2018
Toetsweek 3
Wo. 04-07-2018
Toetsweek 3
16:00 Diploma-uitreiking Mavo
19:30 Diploma-uitreiking Vwo
Do. 05-07-2018
Toetsweek 3
19:30 Diploma-uitreiking Havo
Vr. 06-07-2018
Toetsweek 3

Week 28

Ma. 09-07-2018
08:30 - 17:00 Inhaalmoment handelingsdelen cula, ckv, kv1, lo, pe (bblln zonder inhaaltoets)
08:30 - 13:00 Inhaalmoment handelingsdelen cula, ckv, kv1, lo, pe (voor bblln met inhaaltoets)
MR vergadering met schoolleiding (indien nodig)
Interne MR vergadering
13:30 Inhaalmoment voor gemiste toetsen
Di. 10-07-2018
08:30 - 13:00 Onderwijsactiviteiten
Wo. 11-07-2018
12:00 Start opgeven herkansing, lln met PTA
Do. 12-07-2018
08:30 - 13:00 Onderwijsactiviteiten
16:00 Deadline opgave herkansing toetsperiode 3 voor lln met PTA
Vr. 13-07-2018
08:30 - 13:00 Onderwijsactiviteiten

Week 29

Ma. 16-07-2018
08:30 - 13:00 Onderwijsactiviteiten
Di. 17-07-2018
08:30 - 13:00 Onderwijsactiviteiten
Wo. 18-07-2018
19:00 - 21:30 Diploma-uitreiking Cambridge exams
08:30 - 13:00 Onderwijsactiviteiten
13:30 Herkansingen toetsperiode 3 (alleen herkansbare SE's)
Do. 19-07-2018
Boeken inleveren niet-examenklassen
Vr. 20-07-2018
08:30 Uitdelen rapporten onderbouw
10:00 Uitdelen rapporten bovenbouw

Week 30

Ma. 23-07-2018
Zomervakantie (t/m 31 augustus 2018)

Week 36

Ma. 03-09-2018
Start nieuw schooljaar